Make a mistake, learn from it, don’t repeat the same mistake

Image for post
Image for post
Photo by Arian Darvishi on Unsplash

Introduction

I have been working at Swiftmade for 1.5 years. It’s my best times in my career. I’m learning a lot of things while working for the company. It’s so important as a software developer. Because you don’t want to stay in the company if you feel like you’re not improving yourself! (Want to join us?)


Image for post
Image for post

Originally published on my blog

The Problem

First of first, I don’t have many experiences on Docker. I’m just trying to dockerize one of my side-project and I thought can learn about Docker. Although I did not deploy it yet, it seems great to use it in development at least. Anyway, let’s talk about the main subject.


This post was originally published on my blog


Günümüzde çok iyi biliyoruz ki üniversite okumak büyük adam olmakla ilişkilendirilmiş durumda. Fakat gerçek dünyada bunun direkt bir karşılığı yok. En azından ülkemizde durum bu şekilde. O yüzden bu görüşümü kendi ülkemiz üzerinden değerlendireceğim.


Single Responsibility

Nasıl Ortaya Çıkmıştır?

SOLID, 2000’li yılların başında Robert C. Martin tarafından nesne yönelimli programlamanın ve nesne yönelimli tasarımın 5 temel prensipleri bir araya getirilerek ortaya çıkmıştır.

Neden İhtiyaç Duyulmuştur?

Programcılar yıllarca karşılaştıkları problemlere ürettikleri çözümleri standartlaştırarak tasarım desenlerini ortaya çıkardılar. Tasarım desenleri her ne kadar kendi başlarına sorunları çözüyor olsalar da büyük resme bakıldığında ortaya çıkan yeni sorunlar vardı. Bunlar kötü tasarımı da tanımlayan:

  • Esnemezlik (Rigidity)
  • Kırılganlık (Fragility)
  • Sabitlik (Immobility)

sorunlarıydı. SOLID ile bu sorunlara çözüm üretmek amaçlanmıştır.


Bu yazıyı ilk olarak kendi blogumda yayınladım: http://selahattinunlu.com/cpu-assembler-programlama-dilleri-nasil-calisir

Bu makale coreproject.com’da yer alan makalenin çevirisidir. Çeviride hatalı olduğunu düşündüğünüz yerler varsa ya da eksik bilgiler olduğunu düşünüyorsanız Github üzerinden düzeltmeler yaparak katkı sağlayabilirsiniz.

Giriş

Bilgisayarınızın nasıl çalıştığını merak ediyor olabilirsiniz. Bir program yazıp, derlediğinizde neler gerçekleşiyor vs. Assembly nedir ve Assembly ile programlamanın temel prensipleri nelerdir?

İşlemci Nasıl Çalışır?

CPU’nun (CPU — Central Processing Unit ya da basitçe işlemci) bilgisayarınızın beyni olduğunu, bilgisayarın yaptığı her türlü işlemleri kontrol eden parçası olduğunu biliyorsunuzdur. Ama tüm bunları nasıl gerçekleştiriyor? …

About

Selahattin Ünlü

Full Stack Developer

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store